LOGIN用户登陆

上古传说中的医家

5已有 544 次阅读  2012-09-30 13:14   标签  历史  传说 

 一般上古时代是指文字记载出现以前的历史时代。对世界各地上古时代的定义也因此不同。在中国上古时代一般指夏以前的时代。在两河流域和埃及一般指公元前5000年以前的历史时代。因为上古时代没有当时直接的文字记载,那个时候发生的事件或人物一般无法直接考证。这些事件和人物(尤其中医学)也往往带有神话色彩。

 伏羲

 中国神话中人类的始祖。所处时代约为旧石器时代中晚期。相传为中国医药鼻祖之一。《帝王世纪》称伏羲尝百药而制九针,我国医界数千年来尊奉其为医药学、针灸学之始祖。

 神农

 一说神农氏即炎帝。中国传说中农业和医药的发明者,所处时代为新石器时代晚期,《淮南子·修务训》:神农乃始教民,尝百草之滋味,识水泉之甘苦,……当此之时,一日而遇七十毒,由是医方兴焉。《帝王世纪》称:炎帝神农氏,……,尝味草木,宣药疗疾,救夭伤人命,百姓日用而不知,著本草四卷。

 黄帝

 传说中我国各族人民的共同祖先。所处时代为原始社会末期,为部落或部落联盟的领袖。传说他的发明创造很多,我国古文献也多有黄帝创造发明医药之记载。

 岐伯

 中国传说时期最富有声望的医学家。《帝王世纪》:(黄帝)又使岐伯尝味百草。典医疗疾,今经方、本草、之书咸出焉。宋代医学校勘学家林亿等在《重广补注黄帝内经素问·表》中强调:求民之瘼,恤民之隐者,上主之深仁,在昔黄帝之御极也。” 

 伯高

 传说上古之经脉学医家,黄帝臣。伯高之为医是以针灸之理论、临床和熨法等外治为特长,同时,对脉理亦多有论述。 

 雷公

 传说上古医家,黄帝臣,擅长教授医学之道,望色诊断与针灸医术等。在关于针灸论述上与黄帝讨论了凡刺之理,以及望面色而诊断疾病的理论。

 少师

 传说上古时医家,以擅长人体体质之论而闻名于世。少师对五种人的体质、性格、行为特点等进行了比较具体的叙述,少师之论点近世为朝鲜医学家发展为四象医学

 甄立言

    甄权之弟,生于南朝梁大同十一年(545),卒于唐贞观年间(627~649)。立言医术娴熟,精通本草,善治寄生虫病。著有《本草音义》七卷、《本草药性》三卷、《本草集录》二卷、《古今录验方》五十卷,均已散佚,部分佚文尚可在《千金要方》和《外台秘要》中见到。他的《古今录验方》如《外台秘要》所引消渴小便至甜是我国有关糖尿病的最早记载。

 俞跗

 上古医家,相传擅长外科手术,黄帝臣。西汉时期三位文史学家都记述了秦越人所论之上古医生俞跗的事迹。韩婴,曾任文帝时博士,约生活于公元前二世纪中,他在《韩诗外传》卷10写道:中蔗子曰:吾闻中古之为医者,曰俞跗,俞跗之为医也,榒木为脑。芷草为躯,吹窍定脑,死者更生。史学家司马迁(约公元前135~?)在《史记·扁鹊仑公列传》中指出:医有俞跗,治病不以汤液鳢洒,镵石桥引,案扤毒熨,一拨见病之应,因五脏之输,乃割皮解肌,诀脉结筋,搦髓脑,揲荒爪幕,湔浣肠胃,漱涤五脏,练精易形因此,二人关于俞跗医疗事迹之论述,应同出一源。稍晚於二人的目录学家、文学家刘向,在其所撰的《说苑·辩物》中记述,则与韩氏基本一致。

分享 举报

发表评论 评论 (1 个评论)

涂鸦板