Lixubai (用户名: 虛白)  已通过实名认证

分享 订阅

如果您认识Lixubai,可以给TA留个言,或者打个招呼,或者添加为好友。
成为好友后,您就可以第一时间关注到TA的更新动态。

加为好友


个人资料

» 查看全部个人资料

全部 个人动态

全部 相册

我的第四相冊
我的第四相冊

14 张照片

更新于 08-13

我的第三相冊
我的第三相冊

90 张照片

更新于 08-04

我的第二相冊
我的第二相冊

43 张照片

更新于 07-18

我的山水畫作品
我的山水畫作品

24 张照片

更新于 07-18

我的相册
我的相册

66 张照片

更新于 06-09

全部 日志

 • 08-14 00:17 庚寅短令隨筆又再四章

  庚寅短令隨筆又再四章 傾杯令    庚寅短令隨筆之九 白袷單衣,垂楊客舍,念遠放眸平野。 三月春風花乍。千里紅濤如瀉。 喧闐簫鼓枌榆社。記
 • 08-11 14:02 庚寅短令隨筆又四章

  庚寅短令隨筆又四章 梅花引    庚寅短令隨筆之五 日如梭,月如梭,銀漢飛光寒意多。 鏡重磨,鏡重磨。芳靨若花,回眸雲鬢皤。 歸來千載遼東鶴。
 • 08-06 22:41 庚寅短令隨筆四章

  庚寅短令隨筆四章 醉落魄    庚寅短令隨筆之一 笑拈梅萼,東風微啟葳蕤鑰。 莫辭會飲黃金爵。 醉倚乾坤,渾屯疑重鑿。 戛然墜地森芒角,明河
 • 08-01 20:19 行香子 庚寅偶感又再四章

  行香子     庚寅偶感又再四章 行香子     庚寅偶感之九 平楚鳴鳩,宿雨初收。 勸登臨、念遠銷憂。 古今一瞬,天地悠悠。 上黃金臺,
 • 07-29 00:22 行香子 庚寅偶感又四章

  行香子     庚寅偶感又四章 行香子     庚寅偶感之五 蒼靄平林,朗月高岑。 念君恩、風絮浮沉。 迢遙去路,料峭寒衾。 憶西窗燭,巴

全部 留言板

» 更多留言