LOGIN用户登陆

咏叹

2已有 581 次阅读  2011-07-31 11:32   标签华文行楷  style  class 
         

生来出自苦藤脉,

 

漂泊只可随梦怀

 

蜗居虽小遮风雨,

 

菜梗粗糠美味在。

 

他乡奔走图生计,

 

离枝落叶飘天涯。

 

言出庸才无雅意,

 

灵犀早被谪仙裁。

分享 举报

发表评论 评论 (3 个评论)

涂鸦板