LOGIN用户登陆

明月几时有

10已有 639 次阅读  2011-09-12 16:31   标签把酒问青天  乘风归去  高处不胜寒  class  人间 
明月几时有?把酒问青天。
不知天上宫阙,今夕是何年?
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,
高处不胜寒!起舞弄清影,何似在人间?
转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨,何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
但愿人长久,千里共婵娟。

分享 举报

发表评论 评论 (9 个评论)

 • 加国无为 2011-09-12 21:12
  今天没有明天有~
 • 蓝海湾 2011-09-12 23:12
  都讲什么。我一句也不懂。
 • Lily 2011-09-13 10:05
  人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
  但愿人长久,千里共婵娟。
 • 枫叶甜品 2011-09-13 10:18
  读宋词是很久很久以前的事情了,,, 谢谢你帮我唤回记忆。跟你读了一遍,闭上眼睛,竟然还能背诵,呵呵,年轻时记住的东西真是不容易忘记。
 • T-REX 2011-09-13 10:31
  枫叶烘焙坊: 读宋词是很久很久以前的事情了,,, 谢谢你帮我唤回记忆。跟你读了一遍,闭上眼睛,竟然还能背诵,呵呵,年轻时记住的东西真是不容易忘记。
  其实年轻时的东西并没有忘记只是深藏在你内心的一个角落,使需要被从新开启的~恭喜你有找回了它
 • T-REX 2011-09-13 10:33
  蓝海湾: 都讲什么。我一句也不懂。
  你英文太好了,把唐诗宋词都忘了,把老祖宗的东西都忘了~
 • BigTom 2011-09-13 18:35
  “渡尽劫波兄弟在 相逢一笑泯恩仇”

  请猜一句宋词.
 • 蓝海湾 2011-09-13 20:23
  以前千里马使劲跑到千里之外,同月光。现在飞机一晚上万里之外,同不了月光了。以后太空一游,不知道同什么。
 • T-REX 2011-09-13 22:57
  蓝海湾: 以前千里马使劲跑到千里之外,同月光。现在飞机一晚上万里之外,同不了月光了。以后太空一游,不知道同什么。
涂鸦板